اتصالات مانیسمان بنکن


از اتصالات برای ادامه روند لوله کشی استفاده می شود حال اتصالات بر اساس آلیاژ، نوع اتصال و آرایش لبه های آن دسته بندی می شوند. اتصالات مانیسمان بنکن از جمله اتصالاتی می باشند که آلیاژ ساخت آنان کربن استیل بوده و روش ساخت اتصالات مانیسمان بنکن بدون هیچ گونه درز جوشی در بدنه آنان می باشد.