لوله گالوانیزه


لوله های گالوانیزه به لوله هایی گفته میشود که با روی مذاب پوشش داده میشوند. جنس این لوله ها از آهن سفید نورد شده است که درز آن توسط دستگاه های درز جوش بهم جوش داده می شود و سپس لوله را در فلز روی مذاب فرو می برند که لوله های گالوانیزه عموماً به دو صورت سبک و سنگین تولید می گردند.