قیمت بست کرپی

بست کرپی | یوبولت

/%D8%A8%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%BE%DB%8C

بست کرپی یا همان یوبولت یک نوع پیچ (بولت) میباشد که هر دو سر ان به  اندازه یک سوم اندازه پایه رزه میباشد. که به شکل یو لاتین (U) از وسط بولت  خم شده است. وظیفه اصلی و دلیل تولید و ساخته شدن این نوع از بست های  کرپی، (یوبولت - U bolt) مهار یا فیکس کردن لوله ها یا قطعات منحنی میباشد.