گالوانیزه برزیلی

معرفی اتصالات گالوانیزه

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87

از مطرح‌ترین برندهای اتصالات گالوانیزه میتوان اتصالات گالوانیزه توپی برزیل، اتصالات گالوانیزه مک، اتصالات گالوانیزه جورج فیشر و گالوانیزه چینی را نام برد.