عایق

در بحث تأسیسات، برای کم کردن تلفات حرارتی سطوح مختلف ساختمان، لوله‌ها، کانال‌ها و مخازن و جلوگیری از نفوذ رطوبت و انتقال صدا، از مواد و مصالحی به نام «عایق» استفاده می‌شود. عایق‌های حرارتی و برودتی مصالحی هستند که برای جلوگیری از انتقال حرارت استفاده می‌شوند.
عایق های حرارتی و برودتی به انواع مختلف تقسیم می شوند که در زیر به برندهای مطرح این عایق ها می توانید دسترسی داشته باشید: