شیرآلات

شیرآلات بهداشتی و تاسیساتیشیرآلات بهداشتی و تاسیساتی به منظور اهداف متنوعی از جمله کنترل و توقف جریان در سیستم آبرسانی و تاسیسات مکانیکی کاربرد دارد و انتخاب صحیح شیر کارآیی یک فرآیند و سیستم انتقال سیال را بدنبال دارد، از این رو به صورت عمده شیرآلات تاسیساتی از نظر جنس بدنه به دو دسته شیرآلات چدنی و شیرآلات برنجی و از لحاظ کاربرد به دو دسته بهداشتی و تاسیساتی تقسیم بندی می شوند.