شیرآلات

شیرآلات تاسیساتی به منظور اهداف متنوعی از جمله کنترل و توقف جریان در سیستم تاسیسات مکانیکی کاربرد دارد و انتخاب صحیح شیر کارآیی یک فرآیند و سیستم انتقال سیال را بدنبال دارد، از این رو به صورت عمده شیرآلات تاسیساتی از نظر جنس بدنه به دو دسته شیرآلات چدنی و شیرآلات برنجی تقسیم بندی می شوند.