پلیکا پلیمر گلپایگان

پلیمر گلپایگان با درک نیاز جامعه برای توسعه سیستم‌های انتقال آب و فاضلاب با بیش از سه دهه تجربه در صنعت لوله و اتصالات PVC و استفاده از کادر مجرب دارای تولیداتی متنوع و مبتکر طرح‌های نوین در سیستم آبرسانی و فاضلاب شهری، سیستم فاضلاب و هواکش ساختمان، سیستم آبیاری تحت فشار، انتقال کابلهای برق و مخابرات و لوله های جدار چاه می‌باشد.


تماس با دفتر فروش پلیمر گلپایگان: 66684976-021


نمایندگی فروش لوله پلیمر گلپایگان

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 32
ضخامت 3 میلیمتر
شاخه 6 متری
لوله پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 40
ضخامت 3 میلیمتر
شاخه 6 متری
لوله پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 50
ضخامت 3 میلیمتر
شاخه 6 متری
لوله پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 63
ضخامت 3 - 4/7 میلیمتر
شاخه 6 متری
لوله پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 75
ضخامت 3 میلیمتر
شاخه 6 متری
لوله پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 90
ضخامت 3 - 4/3 میلیمتر
شاخه 6 متری
لوله پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 110
ضخامت 3/2 - 4/2 میلیمتر
شاخه 6 متری
لوله پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 125
ضخامت 3/2 - 3/7 میلیمتر
شاخه 6 متری
لوله پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 160
ضخامت 3/2 - 4 - 4/7 میلیمتر
شاخه 6 متری
لوله پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 200
ضخامت 4 - 4/9 - 5/9 میلیمتر
شاخه 6 متری
لوله پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 250
ضخامت 4/9 - 6/2 میلیمتر
شاخه 6 متری
لوله پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 315
ضخامت 6/2 - 7/7 میلیمتر
شاخه 6 متری

اتصالات پلیکا پلیمر گلپایگان

زانو 90 درجه پلیمر گلپایگان
زانو 45 درجه پلیمر گلپایگان
سه راه 90 درجه پلیمر گلپایگان
سه راه 45 درجه پلیمر گلپایگان
سه راه تبدیل 90 درجه پلیمر گلپایگان
سه راه تبدیل 45 درجه پلیمر گلپایگان
زانو خم 90 درجه پلیمر گلپایگان
چهارراه پلیمر گلپایگان
موفه پلیکا پلیمر گلپایگان
تبدیل پلیکا پلیمر گلپایگان
سیفون پلیکا پلیمر گلپایگان
کوپلینگ پلیکا پلیمر گلپایگان
درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان
سراه دریچه بازدید پلیکا پلیمر گلپایگان
رابط دریچه بازدید پلیکا پلیمر گلپایگان